Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2020-07-22 (atnaujinta: 2020-07-22)
Kretingos mokykla-darželis "Žibutė" į savo komandą kviečia virėją.
Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.
Susipažinti su pareigybės aprašymu galite čia Virėjo pareigybės aprašymas
Detalesnės informacijos teirautis tel. 8 611 16779.

Pateikta: 2020-07-16 (atnaujinta: 2020-07-16)

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

NEPRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams, taip pat ir dėl nemokamų pietų nevertinant šeimos gaunamų pajamų, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena, Kretingos miesto gyventojai – į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Kad mokinys gautų nemokamus pietus nevertinanat pajamų prašymą–paraišką galima pateikti nuo 2020 m. liepos 1 dienos.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:

 1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams

SP-11 (vertinant pajamas),

SP-11(A) (nevertinant pajamų)Prašymo-paraiškos formą ATSISIŲSTI čia

 1. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 2. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
 3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 4. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 5. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
 6. kiti.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kur kreiptis Kretingos miesto gyventojams?

Į Socialinės paramos skyrių, J.K.Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301, 43859

Priėmimo laikas:

Pirmadieniais –    nuo 13.00 iki 16.30 val.,
Antradieniais  –    nuo 8.15 iki 12.45 val.,
Trečiadieniais  –   nuo 12.00 iki 16.30 val.,
Ketvirtadieniais – nuo 8.15 iki 12.30 val.
Kaimuose gyvenantiems – kreiptis į savo seniūnijas.

Pateikta: 2020-07-10

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje šokio mokytojo pareigoms užimti.

 

Darbas 1-4 klasėse.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Preliminarus darbo krūvis – 0,17 etato.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikta: 2020-06-25 (atnaujinta: 2020-06-25)

Pateikta: 2020-06-17 (atnaujinta: 2020-06-25)

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje tikybos mokytojo pareigoms užimti.

 

Darbas 1-4 klasėse.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d.

Preliminarus darbo krūvis – 0,16 etato.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikta: 2020-06-17 (atnaujinta: 2020-06-25)

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje muzikos mokytojo pareigoms užimti. 

Darbas 1-4 klasėse.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Preliminarus darbo krūvis – 0,38 etato.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikta: 2020-06-17 (atnaujinta: 2020-06-25)

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikta: 2020-05-19 (atnaujinta: 2020-05-19)

Mokykloje-darželyje "Žibutė" nuo 2020 m. gegužės 18 d. organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vadovaujantis 2020 m. gegužės 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. A1-523  "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose" .

Pateikta: 2020-05-14 (atnaujinta: 2020-05-15)

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-116  "Dėl imokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų".

Pateikta: 2020-05-11 (atnaujinta: 2020-05-11)

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

Nuo gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje - jei šeima pageidaus, galės vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.
„Ugdymo įstaiga kartu su bendruomene ir šeimomis turėtų aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia“, - sako ministras A. Monkevičius.
Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 - neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vyks ugdymo procesas kontaktiniu būdu, ugdymas bus vykdomas laikantis šių sąlygų:
 • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
 • užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
 • vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
 • užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Komunikacijos skyrius

El.p. info@smm.lt

Tel. (8 5) 2191235

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos