Skip to content Skip to navigation

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2020-07-10)

2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

II  KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už  2020 II ketvi. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis

2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MOKYMO lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

 II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketv.  2019 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo_2019 atskaitų rinkinys už 2019 m. III_ketvirtį 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo_2019 atskaitų rinkinys už 2019 m. IV_ketvirtį 2019 m. gruodžio 31d.

2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pedagogų darbo užmokesčio didinimui skirtos lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

2017 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Budžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeta, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC.lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (užmokesčio didinimui skirtos valstybės lėšos)  2017 m.birželio 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

 

 

III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK_lesos) 2017 m.. rugsejo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m, rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m.. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto islaidu sąmatosvykdymo ataskaita (VBE vykdymo llėšos) 2017 m, rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (užmokesčio didinimui skirtos valstybės lėšos) 2017 m. rugsejo 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų  sumų ataskaita 2017 m.. rugsejo 30 d. duomenimis

2017 m.. rugsėjo 30 d.. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita

IV  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos)2017 m. gruodzio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m. gruodzio  31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (VBE vykdymo lėšos) 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  (MMA didinimui skirtos lėšos 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Moėtinų ir gautinų skolų ataskaita  2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčiu dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (APLINKOS lėšos)  2016 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos)  2016 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos  vykdymo ataskaita (APLINKOS lešos) 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudzeto  išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK_lėšos) 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (APLINKOS lėšos) 2016 m. rugsejo 30 d. duomenimis

Biudzeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (VBE vykdymo lėšos) 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2016 m gruodzio 31 d duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Aplinkos lėšos) 2016 m gruodžio 31 d duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC lėšos) 2016 m gruodžio 31 d  duomenimis

 Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaita (VBE vykdymo lėšos) 2016 m gruodžio 31 d duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MMA didinimui skirtos lėšos) 2016 m gruodžio 31 d duomenimis

Mokėtinų ir gautinų skolų ataskaita  2016 m gruodžio 31 d duomenimis

2016 m. gruodžio  31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis rastas

2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (MK lėšos) 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (APLINKOS lėšos) 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (SPEC. lėšos) 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (SOCIALIZACIJOS lėšos) 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo  sąmatos ataskaita (KITOS (sveikatos priežiūros) lėšos) 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (MK lėšos) 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (APLINKOS lėšos) 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (APLINKOS (kreditoriniams įsiskolinimams) lėšos) 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (SPEC. lėšos) 2015 m. birželio  30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo  sąmatos ataskaita (KITOS (sveikatos priežiūros) lėšos) 2015 m. birželio  30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (MK lėšos) 2015 m. rugsėjo  30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (APLINKOS lėšos) 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (SPEC. lėšos) 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (SOCIALIZACIJOS lėšos) 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų vykdymo  sąmatos ataskaita (KITOS (sveikatos priežiūros) lėšos) 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2015 m gruodžio 31 d duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (APLINKOS lėšos 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC lėšos) 2015 m. gruodžio 31 d duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SOCIALIZACIJOS lėšos)  2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KITOS sveikatos priežiūros lėšos) 2015 m gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (VBE vykdymo lėšos)  administravimas 2015 m gruodžio 31 d  duomenimis

 

 

biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita_biuzeto_lesos_2018_m._rugsejo_30_d._duomenimis.pdf