Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2020-08-20 (atnaujinta: 2020-08-20)
SKELBIAMA PAKARTOTINĖ ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PEREIGOMS UŽIMTI
Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.
Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 7 d.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Sutartis – neterminuota.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikta: 2020-08-19 (atnaujinta: 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė svarbią informaciją, kaip ruoštis artėjantiems naujiems mokslo metams.

Susipažinkite su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1840 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1839 "Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų"

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1841 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. V-1475 "Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo 

Pateikta: 2020-08-17 (atnaujinta: 2020-08-19)
DĖMESIO NAUJOKŲ TĖVELIAMS!
2020 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienį), 17.30 val. organizuojamas naujokų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, šiais metais pradėsiančių lankyti darželį, tėvelių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Darželio veiklos pristatymas.
2. Susitarimai dėl lankomumo, maitinimo, apmokėjimo už darželį, asmens duomenų apsaugos ir kt. klausimais.
3. Susipažinimas su mokytojomis.
4. Grupių apžiūra.
Į susirinkimą prašytume atvykti be vaikų, su veido kaukėmis.
Mokyklos-darželio administracija

Pateikta: 2020-08-06 (atnaujinta: 2020-08-06)

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
Pateikta: 2020-08-05 (atnaujinta: 2020-08-05)

Reikalavimai dėl apsaugos priemonių darželiuose, stovyklose, edukaciniuose užsiėmimuose išlieka tokie patys, kaip buvo nustatyti sveikatos apsaugos ministro birželio 16 d. Veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones uždarose patalpose rekomenduojama dėvėti darbuotojams, dirbantiems vaikų vasaros stovyklose, vedantiems kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat vaikų darželių darbuotojams, priimantiems vaikus, ir vaikus atlydintiems tėvams.

Išsamesnė informacija straipsnyje (skaityti čia)

Pateikta: 2020-08-05 (atnaujinta: 2020-08-05)

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu A-551 "Dėl ugdymo proceso vykdymo Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse 2020 metų vasaros laikotarpiu", informuojame, kad Kretingos mokykloje-darželyje “Žibutė” ugdymo procesas nevyks  nuo  2020 m. rugpjūčio 24 d. iki rugpjūčio 31 d. dėl įstaigos pasiruošimo naujiems mokslo metams.

Prašome pasirūpinti vaikų priežiūra.

Dėkojame už supratingumą.

Pateikta: 2020-07-22 (atnaujinta: 2020-07-22)
Kretingos mokykla-darželis "Žibutė" į savo komandą kviečia virėją.
Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.
Susipažinti su pareigybės aprašymu galite čia Virėjo pareigybės aprašymas
Detalesnės informacijos teirautis tel. 8 611 16779.

Pateikta: 2020-07-16 (atnaujinta: 2020-07-16)

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

NEPRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams, taip pat ir dėl nemokamų pietų nevertinant šeimos gaunamų pajamų, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena, Kretingos miesto gyventojai – į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Kad mokinys gautų nemokamus pietus nevertinanat pajamų prašymą–paraišką galima pateikti nuo 2020 m. liepos 1 dienos.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:

 1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams

SP-11 (vertinant pajamas),

SP-11(A) (nevertinant pajamų)Prašymo-paraiškos formą ATSISIŲSTI čia

 1. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 2. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
 3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 4. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 5. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
 6. kiti.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kur kreiptis Kretingos miesto gyventojams?

Į Socialinės paramos skyrių, J.K.Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301, 43859

Priėmimo laikas:

Pirmadieniais –    nuo 13.00 iki 16.30 val.,
Antradieniais  –    nuo 8.15 iki 12.45 val.,
Trečiadieniais  –   nuo 12.00 iki 16.30 val.,
Ketvirtadieniais – nuo 8.15 iki 12.30 val.
Kaimuose gyvenantiems – kreiptis į savo seniūnijas.

Pateikta: 2020-07-10

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje šokio mokytojo pareigoms užimti.

 

Darbas 1-4 klasėse.

Darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Preliminarus darbo krūvis – 0,17 etato.

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos