Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Pateikta: 2020-05-19 (atnaujinta: 2020-05-19)

Mokykloje-darželyje "Žibutė" nuo 2020 m. gegužės 18 d. organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vadovaujantis 2020 m. gegužės 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. A1-523  "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose" .

Pateikta: 2020-05-14 (atnaujinta: 2020-05-15)

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-116  "Dėl imokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų".

Pateikta: 2020-05-11 (atnaujinta: 2020-05-11)

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

Nuo gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje - jei šeima pageidaus, galės vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.
„Ugdymo įstaiga kartu su bendruomene ir šeimomis turėtų aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia“, - sako ministras A. Monkevičius.
Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 - neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vyks ugdymo procesas kontaktiniu būdu, ugdymas bus vykdomas laikantis šių sąlygų:
 • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
 • užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
 • vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
 • užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Komunikacijos skyrius

El.p. info@smm.lt

Tel. (8 5) 2191235

Pateikta: 2020-05-04 (atnaujinta: 2020-05-04)
KVIEČIAMŲ LANKYTI 1 KLASĘ NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.
VAIKŲ SĄRAŠAS
 1. Karolina Tamulynaitė
 2. Arnas Viskontas
 3. Danielius Kubilius
 4. Rusnė Ruzgutė
 5. Žilvinas Žvinklys
 6. Urtė Panumytė
 7. Irmantas Žilys
 8. Kamilė Kaunaitė
 9. Kotryna Juškytė
 10. Dovaldas Grigalauskas
 11. Gabrielė Keršytė
 12. Limantė Simonaitytė
 13. Dominykas Jančaitis
 14. Jonas Dambrauskas
 15. Andrėja Kiršanskaitė
 16. Kristupas Rušinskis
 17. Ūla Kavaliauskaitė
 18. Matas Kantakevičius
 19. Arnas Tekorius
 20. Urtė Endriužytė
 21. Miglė Lileikytė
 22. Laurynas Budreckas
 23. Aurelija Pareigytė
 24. Deimantė Bilžaitė

Dokumentai priimami nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 25 d.

Dokumentai dėl priėmimo į pirmą klasę siunčiami el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt

Reikalingi šie dokumentai:

 1. Prašymas priimti vaiką mokytis mokykloje;    Prašymo forma (atsisiųsti čia)
 2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortėlės ar paso) kopija;
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma, išduota seniūnijos ar kito savivaldybės padalinio (2020 m.).

SVARBU: dokumentai turi būti su parašais, nuskenuoti (neturint galimybės nuskenuoti, galima nufotografuoti).

Iškilus bet kokiems klausimams, kreipkitės:

Tel. (8 445) 79 341, el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt

Pateikta: 2020-04-29 (atnaujinta: 2020-04-29)

BŪSIMŲ PIRMOKŲ SĄRAŠAS BUS SKELBIAMAS 2020 M. GEGUŽĖS 4 D.

Dokumentai bus priimami nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 25 d.

Dokumentai dėl priėmimo į pirmą klasę siunčiami el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt

Reikalingi šie dokumentai:

 1. Prašymas priimti vaiką mokytis mokykloje;    Prašymo forma (atsisiųsti čia)
 2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortėlės ar paso) kopija;
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma, išduota seniūnijos ar kito savivaldybės padalinio (2020 m.).

Dokumentai turi būti su parašais, nuskenuoti (neturint galimybės nuskenuoti, galima nufotografuoti).

Iškilus bet kokiems klausimams, kreipkitės:

Tel. (8 445) 79 341, el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt

Pateikta: 2020-04-27 (atnaujinta: 2020-04-29)
VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO METU
 
      Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-443 „Dėl vaikų priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino metu“ (susipažinti čia) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ (susipažinti čia) KARANTINO metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.
     Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) užpildo Prašymo formą (atsisiųsti čia) (Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A1-443 „Dėl vaikų priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino metu“ priedas) dėl šios paslaugos poreikio, kartu pateikdami darbdavio pažymą dėl darbuotojo būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Elektroniniu parašu pasirašytas arba skenuotas prašymas su priedais teikiamas Švietimo skyriui el. paštu lina.jadenkuviene@kretinga.lt, prieš tai susipažinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ reikalavimais.
     Švietimo skyrius, kartu su prašyme nurodytos prieš karantiną lankytos ugdymo įstaigos direktoriumi, per 1 d. d. išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl vaiko priežiūros paslaugos teikimo. Ugdymo įstaiga, pagal poreikį, su tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais) pasirašo papildomą susitarimą prie mokymo sutarties dėl vaiko priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu.
Informacija vaikų priežiūros klausimais teikiama Kretingos mokykloje-darželyje "Žibutė" tel. (8 445) 79 341, el. p. zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt ir Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriuje tel. (8 445) 78 937, el. p. lina.jadenkuviene@kretinga.
     Prašymo forma talpinama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus bei kiekvienos ikimokyklinį ugdymą teikiančios švietimo įstaigos interneto svetainėse.

Pateikta: 2020-04-27 (atnaujinta: 2020-04-27)
Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė 
atmintinę mokiniams "Kaip tu gali padėti sau!"
 

Pateikta: 2020-04-21 (atnaujinta: 2020-04-28)

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2019 metais paskyrusiems 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokyklai-darželiui „Žibutė“.

Jūsų dėka už 2018 kalendorinius metus į mūsų paramos sąskaitą buvo pervesta 1882,37 Eur.

Iš šių ir sutaupytų lėšų buvo įsigyta lauko pavėsinė už 3486,40 Eur.
KAS NAUJO ŠIAIS METAIS?
1. GALIMA SKIRTI NE 2 PROCENTUS, O 1,2 PROC. SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO.

Gyventojų kasmet skiriamos pajamų mokesčio dalys pasikeitė 2019 metais sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas, dirbančių asmenų darbo užmokestis „ant popieriaus" padidintas 1,289 karto.
2. TAI PADARYTI GALIMA IKI 2020 M. LIEPOS 1 DIENOS.
3. DEKLARACIJOS FORMĄ UŽPILDYKITE PER SAVO INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS PUSLAPĮ.

Pildant formą svarbu užpildyti šiuos laukelius:

6S - pažymėkite varnele, kad mokesčio dalį skiriate paramos gavėjams;

E1 – įveskite gavėjo tipą – 2;

E2-Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190278776

E3-Paramos gavėjo pavadinimas: Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“

E4-Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2

E5 – Mokestinis laikotarpis: 2019

Taip pat turite nepamiršti pateikti asmeninių duomenų (1,2,3 ir 4 eilutės).

SVARBU ŽINOTI. Kad mūsų įstaigą pasiektų Jūsų parama, privalote pateikti ir metinę pajamų deklaraciją VMI.

Pateikta: 2020-04-21 (atnaujinta: 2020-04-21)

Pateikta: 2020-04-17 (atnaujinta: 2020-04-17)

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19)

Rekomendacija tėvams

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos