Skip to content Skip to navigation

Informacija dėl ugdymo proceso vykdymo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Pateikta: 2020-08-19 (atnaujinta: 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė svarbią informaciją, kaip ruoštis artėjantiems naujiems mokslo metams.

Susipažinkite su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1840 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1839 "Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų"

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1841 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. V-1475 "Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo