Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2010-04-11 (atnaujinta: 2020-08-14)
Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė -
tel.: (8 445) 79 341
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
-
tel.: (8 445) 79 341
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
tel.: (8 445) 79 341
4 Aurelija Lužeckienė
Vyr. buhalterė
-
tel.:  (8 445) 79 341
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
-
tel.:  (8 445) 79 341
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja -
tel.:  (8 445) 79 341
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7
Dainora Statneckienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
2 klasė
8 Gileta Markuvienė Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
3 klasė
9
Daiva Stonkienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
4 klasė
10
Alma Valantinienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
1 klasė
11 Rasa Macenienė
Šokio mokytoja
Mokytojas
Šokis 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Olivija Špokauskienė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Polina Martinaitienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja Anglų kalba 2-4 klasėms
15 Lina Pudžiuvelytė-Plienienė
Muzikos mokytoja
Mokytoja
Muzika 1-4 klasėms
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Kristina Rekašienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja "Skruzdėliukų" grupė
17 Dalia Čekanauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja "Skruzdėliukų" grupė
18
Nijolė Viskontienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
19 Silva Narvydė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Pelėdžiukų“ grupė
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
20 Dalia Čekanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
"Viščiukų" grupė
21 Vida Simaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja "Boružiukų" grupė
22 Laima Pikiotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Kačiukų“ grupė
23 Sigita Narvydienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja "Viščiukų" grupė
24
Loreta  Pucienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
"Bitučių" grupė ir
„Kačiukų" grupė
25
Rita Kubilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja "Boružiukų" grupė
26
  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
"Bitučių“ grupė
27 Indrė Juodeikienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
PAGALBĄ MOKINIUI TEIKIANTYS SPECIALISTAI
28
Rolanda Putriuvienė
Logopedė, specialioji pedagogė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29 Marytė Ruginienė Mokytojo padėjėja   1,4 klasės
30
Renata Stonkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 
"Skruzdėliukų" grupė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
31
Aušra Budreckienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
32
Lilija Sermontė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
33
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
34 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja "Skruzdėliukų" grupė
35
Nijolė  Šakinienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
"Boružiukų" grupė
36
Romutė  Viršilienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
36 Rima Kripienė Virėja  
38 Regina Uksienė Virėja  
39
Rėnė Druskinienė
Virėja
 
40
Dalia  Diržininkienė
Valytoja
 
41
Danguolė  Žiobakienė
Valytoja, virėja
 
42
Genė Stonkuvienė
Kiemsargė
 
43 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas